ประวัตินักเรียน

Jojo House Dog Master ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ให้ช่วยแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรม ฝึกสุนัขให้มีระเบียบวินัย
WE TRAIN “BY OUR HEART”
วินัยของคุณมีผลต่อการฝึก จิตวิทยาสุนัขเรียนรู้ได้ด้วยใจ นอกจากความรักแล้ว สุนัขของคุณได้รับการออกกำลังกายที่พอเพียงและมีวินัยตามธรรมชาติของฝูงสุนัขรึเปล่า?
หากท่านต้องการเป็นผู้นำฝูงสุนัข เรายินดีให้คำแนะนำภายใต้ “LETS” CONCEPT

August 7, 2021

ฝึกสุนัข [ซัมเมอร์]

January 2, 2021

ฝึกสุนัข [วีโอ]

December 30, 2020

ฝึกสุนัข [นาล่า]

December 8, 2020

ฝึกสุนัข [ข้าวตัง] สุนัขของคุณเก้า สุภัสสรา

December 6, 2020

ฝึกสุนัข [คิวท์]

October 19, 2020

ฝึกสุนัข [สิบล้อ]

October 19, 2020

ฝึกสุนัข [โกโก้]

October 19, 2020

ฝึกสุนัข [เส้นใหญ่]

Pin It on Pinterest