ประวัตินักเรียน

Jojo House Dog Master ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ให้ช่วยแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรม ฝึกสุนัขให้มีระเบียบวินัย
WE TRAIN “BY OUR HEART”
วินัยของคุณมีผลต่อการฝึก จิตวิทยาสุนัขเรียนรู้ได้ด้วยใจ นอกจากความรักแล้ว สุนัขของคุณได้รับการออกกำลังกายที่พอเพียงและมีวินัยตามธรรมชาติของฝูงสุนัขรึเปล่า?
หากท่านต้องการเป็นผู้นำฝูงสุนัข เรายินดีให้คำแนะนำภายใต้ “LETS” CONCEPT

Pin It on Pinterest