รับส่วนลด 10% เมื่อพาสุนัขมาว่ายน้ำที่ Jojo House Dog Master เพียงกด Subscribe Youtube Channel Joeydogmaster


กติกาการร่วมสนุก

1.กด Subscribe YouTube Channel Joeydogmaster


2.Capture หน้าจอ หลักฐานการกด Subscribe แจ้งขอรับโค้ดผ่านช่องทางต่อไปนี้เท่านั้น
- Facebook Messenger
- Line@: Joeydogmaster
ตัวอย่างการ Capture หน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานการกด Subscribe

3. รับโค้ดส่วนลดจากเจ้าหน้าที่
4. แจ้งโค้ดส่วนลดที่ได้รับเมื่อพาสุนัขมาว่ายน้ำที่ Jojo House Dog Master

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

- สงวนลิขสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อพาสุนัขมาว่ายน้ำ สำหรับผู้ร่วมรายการที่มีหลักฐานกด Subscribe YouTube Channel Joey Dog Master เท่านั้น
- คอร์สว่ายน้ำสำหรับสุนัขเคสพิเศษ(โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล) ราคา 600 บาท ลดเหลือ 540 บาท
- คอร์สว่ายน้ำสำหรับสุนัขสายพันธุ์ที่มีขนยาว ราคา 500 บาท ลดเหลือ 450 บาท
- คอร์สว่ายน้ำสำหรับสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ 450 บาท ลดเหลือ 405 บาท
- ผู้ร่วมรายการจะได้รับโค้ดส่วนลดจากทีมงาน Jojo House Dog Master และจะต้องแจ้งโค้ดส่วนลดให้กับพนักงานเมื่อนำสุนัขมาว่ายน้ำที่ Jojo House Dog Master เท่านั้น
- เริ่มแจกโค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
- โค้ดส่วนลดมสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 62 - วันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์โค้ดส่วนลด 1 โค้ด ต่อ 1 YouTube Account เท่านั้น ไม่สามารถนำโค้ดส่วนลดมาใช้ซ้ำได้ตลอดรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 62 - วันที่ 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
- กรณีเกิดข้อพิพาท ให้ข้อวินิจฉัยของ Jojo House Dog Master ถือเป็นที่สุด