ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินของสุนัข

ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินของสุนัข เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบมากในสุนัขทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วเราจะจบว่าสุนัขนั้นจะมีพฤติกรรมการกินที่เป็นปัญหาใหญ่ๆ อยู่ 2 กรณี คือ

  • สุนัขที่กินอาหารไม่เลือก กินแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร
  • สุนัขที่กินอาหารยาก เลือกกินอาหาร

พฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นปัญหาของสุนัขทั้ง 2 กรณี นี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขโดยตรง และเพื่อให้เพื่อนๆ จัดการกับพฤติกรรมการกินของสุนัขที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเขา มีวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของสุนัขมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ โดยวันนี้จะเริ่มจากการแก้ไขปัญหาในกรณี สุนัขกินอาหารไม่เลือกกันก่อนค่ะ

พฤติกรรมการกินไม่เลือกของสุนัขนั้น เป็นพฤติกรรมที่พบได้ในสุนัขทุกเพศทุกวัย โดยพฤติกรรมนี้มักแสดงให้เห็นได้ตั้งแต่สุนัขยังมีอายุน้อยๆ  โดยผู้เลี้ยงจะสังเกตได้ว่าลูกสุนัขกินเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆรอบตัวนอกเหนือจากอาหารที่ผู้เลี้ยงให้ เริ่มดมสำรวจ และกัดแทะและกินสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใชjอาหารที่ตกอยู่บริเวณพื้น เช่น กินเส้นผม กินไม้ กินหิน กินเศษผ้า หรือ พลาสติก เป็นต้น

ผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะมองว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นตามนิสัยของลูกสุนัขเท่านั้น เมื่อโตแล้วพฤติกรรมนี้ก็จะหายไปเอง ... แต่จริงๆ แล้วพฤติกรรมแบบนี้ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมกินอาหารไม่เลือกได้เช่นกันค่ะ

ทั้งนี้ สำหรับพฤติกรรมการกินไม่เลือกนั้น ในคนทั่วไปจะนับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง  ทางการแพทย์เรียกว่า โรค Pica (Pica Diseases : โรคกินของที่ไม่ใช่อาหาร) เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลก และเกิดขึ้นได้กับทั้งเพศหญิงและเพศชายเท่าๆ กัน ส่วนใหญ่พบการเกิดโรคนี้ในเด็กและพบร่วมกับภาวะบกพร่องทางสติปัญญามากกว่าเด็กที่ป่วยเป็น Pica โดยไม่มีโรคหรือภาวะอื่นแทรกซ้อน แต่จะพบได้น้อยในผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สามารถบรรเทาได้ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจไปที่สิ่งอื่น

ในสุนัขเองก็มีการใช้ชื่อโรค Pica ในการอธิบายพฤติกรรมการกินของที่ไม่ใช่อาหารเช่นกัน ถ้าหากพบว่าสุนัขมีพฤติกรรมการกินที่ของที่ไม่ใช่อาหาร ผู้เลี้ยงจะต้องคอยหมั่นสังเกตและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไม่ให้สุนัขกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไป เพราะ สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายสุนัขไม่สามารถย่อยสลายได้ (เช่น พลาสติก เศษผ้า ก้อนหิน หนังยาง โลหะ เป็นต้น) ทำให้มีการตกค้างอยู่ในระบบกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ และที่อันตรายกว่านั้นคือ อาจเข้าไปติดค้างอยู่บริเวณหลอดลมหรือทางเดินหายใจ ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้น ถ้าหากพบว่าสุนัขเริ่มมีการแสดงออกที่มีแนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมกินไม่เลือกแล้วล่ะก็ ผู้เลี้ยงจะต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนเลยค่ะ โดยวิธีแก้ไขก็สามารถทำได้ด้วยการ ...

ในลูกสุนัข ถ้าหากพบว่าเริ่มมีพฤติกรรมกัด แทะ กิน สิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ผู้เลี้ยงควรหาของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของสุนัขมาวางล่อไว้หลายๆ ชิ้น เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกสุนัข

ใช้หลักทั่วไปในการฝึกสุนัขคือ เมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้ใช้วิธีการทำเสียงดัง เพื่อให้เขาตกใจและหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ผู้เลี้ยงจับได้คาหนังคาเขาว่า สุนัขกำลังกินของที่ไม่ใช้อาหาร ให้ทำเสี่ยงดังเพื่อให้สุนัขตกใจ เช่น ดุด้วยเสียงต่ำและดัง หยุดนะ อย่า ไม่ วิธีนี้จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของสุนัขออกจากของที่ไม่ใช่อาหารได้ และถ้าหากทำบ่อยๆ สุนัขก็จะเรียนรู้ว่าของสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าของห้ามเขากิน ถ้ากินเขาจะโดนดุ ดังนั้นเขาก็จะไม่กินของสิ่งนั้นอีก

ใช้เครื่องเทศในครัวให้เป็นประโยชน์ค่ะ ให้เลือกเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารที่มีกลิ่นฉุน เช่น พริกไทย ขมิ้น ฯ ไปโรยบริเวณที่สุนัขชอบไปดมหาของกิน หรือโรยใส่สิ่งของที่ไม่ใช้อาหารที่สุนัขชอบกินเป็นประจำ เช่น สุนัขชอบแอบกินเศษเส้นผมในห้องน้ำ ให้ผู้เลี้ยงนำเครื่องเทศดังกล่าวไปโรยไว้บริเวณรูท่อระบายน้ำที่เศษเส้นผมชอบไปติดอยู่ เมื่อสุนัขมากินเศษเส้นผมเขาก็จะได้กลิ่นฉุนของเครื่องเทศ ซึ่งเป็นกลิ่นที่สุนัขไม่ชอบ เขาก็จะไม่เข้าใกล้บริเวณนั้นอีก...

วิธีที่แนะนำนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาในขั้นเบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าหากสุนัขมีพฤติกรรมกินแต่ของที่ไม่ใช่อาหาร และไม่กินอาหารที่ผู้เลี้ยงให้เลย ผู้เลี้ยงควรรีบพาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์ทันทีที่พบอาการ เพื่อที่สัตวแพทย์จะได้วินิจฉัยที่มาของพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ว่าเกิดมาจากอะไร และจะได้แก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องค่ะ

บทความโดย www.dogilike.com

ข้อมูลอ้างอิง : www.klb.dmh.go.th

Pin It on Pinterest