การเตรียมสุนัขแม่พันธุ์

การเตรียมแม่พันธุ์

1. ควรเลือกแม่พันธุ์สุนัขที่มีอายุไม่เกิน 5-6 ปี และควรผ่านการเป็นสัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าผ่านการตรวจว่าไม่พบลักษณะด้อยทางพันธุกรรมประจำพันธุ์จะยิ่งดี เนื่องจากโอกาสที่ลูกสุนัขจะพบลักษณะด้อยทางพันธุกรรมจะน้อยมาก  สุุนัขที่อายุเกิน  5-6 ปี ขึ้นไปไม่แนะนำมาใช้เป็นแม่พันธุ์ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดพยาธิสภาพที่ผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ได้ และโอกาสผสมติดหรือจำนวนลูกต่อครอกจะลดลงยกเว้นว่าแม่พันธุ์บางตัวที่ยังให้ลูกปกติและมีจำนวนลูกที่สูงอยู่ก็ให้ใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อได้

2. ควรมีโปรแกมการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ โปรแกรมควบคุมเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างสม่ำเสมอ

3. สุนัขแม่พันธุ์ควรมีการจดบันทึกการเป็นสัดส่วนทุกครั้ง ระยะเวลาของแต่ละระยะการเป็นสัด ประวัติการผสมตามธรรมชาติหรือการผสมเทียม พ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมจำนวนลูกแต่ละครอก ระยะเวลาที่ตั้งท้องเป็นต้น

4. ควรมีการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดและตรวจโรคแท้งติดต่อ ก่อนการเป็นสัดอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออย่างน้อยก่อนการผสมพันธุ์

5. ในระยะที่เป็นสัดควรมีการตรวจเซลล์เยี่อบุช่องคลอด ตรวจฺฮอร์โมนเพื่อหาวันที่ไข่ตกซึ่งจะทำให้ทราบกำหนดวันผสมและวันคลอดได้สุนัขจะตั้งท้องประมาณ 63+/-1 วันนับจากวันที่ไข่ตก ในกรณีที่มีสุนัขพ่อพันธุ์เองและไม่อยากหาวันตกไข่อาจให้ตัวผู้ทำการผสมเองโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ตัวเมียยินยอม โดยให้ผสมวันเว้นวันแต่วิธีนี้จะไม่สามารถทราบวันที่ไข่ตกได้และถ้านับจากวันผสมวันแรกสุนัขมีระยะเวลาการตั้งท้องที่กว้างมาก โดยตั้งท้องได้ตั้งแต่ 58-72 วัน นับจากวันแรกที่ได้รับการผสมพันธุ์

การเตรียมพ่อพันธุ์

1. ควรเลือกสุนัขพ่อพันธุ์ที่มีอายุไม่เกิน 5-6 ปี และควรผ่านการตรวจว่าไม่พบลักษณะด้อยทางพันธุกรรมประจำพันธุ์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกสุนัขจะได้รับลักษณะด้วยดังกล่าวและเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น และถ้าใช้พ่อพันธุ์ที่มีอายุมากๆ อาจพบปัญหาต่อมลูกหมากและคุณภาพน้ำเชื้อที่ด้อยลงได้

2. ควรมีโปรแกมการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ โปรแกรมควบคุมเห็บ หมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างสม่ำเสมอ

3. ควรมีการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดอย่างน้อยปีละครั้งและการตรวจคุณภาพน้ำเชื้ออย่างสม่ำเสมอ  อาจต้องมีโปรแกรมในการตรวจโรคเป็นประจำ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมแม่พันธุ์สุนัขที่มีคุณภาพน้ำเชื้อที่ดี และมีช่วงเวลาการผสมที่เหมาะสม ยังพบว่าการผสมตามธรรมชาติก็อาจพบ 5-10% ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการผสมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุได้

Pin It on Pinterest